NEPTUN SILDOLJEFABRIKK

Ikke verifisert.
Museum

Neptun Sildoljefabrikk er et teknisk-industrielt kulturminne som ligger på den lille Svinøya på sørsiden av Hadseløya. Fabrikken et eksempel på den industrielle fiskerinæringen fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.

Kart

Vanlige spørsmål